Zabuni

 • EOI- USAIDIZI WA HUDUMA ZA MAWASILIANO TANZANIA
  View | Download
 • EOI – HUDUMA ZA UCHAPISHAJI TAARIFA PAMOJA NA BIDHAA ZENYE CHAPA TANZANIA
  View | Download
 • EOI – USIMAMIZI WA PROGRAMU ZA KUREJESHA USTAWI WA MAISHA KATIKA MAENEO YA AWALI – TZ
  View | Download
 • EOI USIMAMIZI WA PROGRAMU YA KUREJESHA USTAWI WA MAISHA – MAENEO YA AWALI
  View | Download
 • EOI KUANDAA MPANGO KAZI WA ZIADA WA UHAMISHAJI WA WATU NA MAKAZI PAMOJA NA MPANGO WA UREJESHAJI WA UWEZO WA KUJIKIMU – TZ
  View | Download
 • MAOMBI YA EOI YA KUANDAA MIPANGO YA ZIADA YA RAP NA LRP KWA AJILI YA ENEO LA CHONGOLEANI – TANZANIA
  View | Download
 • MAOMBI YA TAARIFA YA KUONYESHA NIA KWA AJILI YA KUTOA HUDUMA YA BIMA – TANZANIA
  View | Download
 • EOI KWA AJILI YA UJENZI WA NYUMBA MBADALA – TANZANIA
  View | Download
 • MAOMBI YA TAARIFA YA KUONYESHA NIA YA KUTOA HUDUMA ZA KUKODISHA MAGARI – TANZANIA
  View | Download
 • EOI KUONYESHA NIA KWA AJILI YA HUDUMA YA BIMA/ UDALALI WA BIMA KATIKA MRADI WA EACOP -TZ
  View | Download
 • MAOMBI YA TAARIFA YA KUONYESHA NIA KWA AJILI YA KUFANYA TATHMINI YA MADHARA YA KIJINSIA PAMOJA NA USHIRIKISHAJI UNAOJALI JINSIA – TANZANIA
  View | Download
 • MAOMBI YA TAARIFA YA KUONYESHA NIA KWA AJILI YA UTOAJI HUDUMA ZA UTEKELEZAJI WA UHAMISHAJI WA WATU NA MAKAZI TANZANIA
  View | Download
 • MAOMBI YA TAARIFA YA KUONYESHA NIA YA UTOAJI HUDUMA ZA USAIDIZI KATIKA KIPINDI CHA MPITO – TANZANIA
  View | Download
 • MAOMBI YA TAARIFA YA KUONESHA NIA – HUDUMA ZA UTHAMINI
  View | Download
 • MAOMBI YA KUONYESHA NIA YA KUKODISHA OFISI KWA AJILI YA MRADI WA EACOP – TANZANIA
  View | Download
 • Maombi ya Taarifa ya Kuonyesha Nia kwa Ajili ya Utoaji Huduma za Kibenki – Tanzania
  View | Download
 • Maombi ya Taarifa ya Kuonyesha Nia ya Utoaji wa Huduma za Ujenzi wa Awali
  View | Download
 • Tangazo la zubuni ya kutoa huduma za ushauri wa athari za kimazingira na kijamii kwenye mradi wa bomba la mafuta la Afrika Mashariki WA nchini Uganda
  View | Download
 • Tangazo la zabuni ya kutoa huduma za uratibu kwenye EACOP Nchini Tanzania na Uganda
  View | Download
 • Tangazo la zabuni ya kutoa huduma za kihandisi za matengenezo na ukaguzi
  View | Download
 • Tangazo la zabuni ya kutoa huduma za kihandisi za matengene zo na ukaguzi
  View | Download