Taarifa ya mapokezi ya cheti cha ithibati ya tathmini ya athari za Kimazingira- Dodoma, Tanzania – 06 februari 2020