Maelezo ya Njia na Ramani

Njia ya Bomba la Mafuta ghafi la Afrika Mashariki

Njia iliyochaguliwa inaanzia Kabaale – Hoima, Uganda na inaeelekea kusini hadi Peninsula ya Chongoleani karibu na bandari yaTanga Tanzania. Njia ya bomba ilichaguliwa na Serikali ya Uganda kwa kuwa ina gharama nafuu zaidi. Bomba hilo litaanzia Hoima, karibu na Ziwa Albert, na kuvuka mpaka wa Uganda na Tanzania kati ya Masaka na Bukoba, karibu na Ziwa Victoria, katika mpaka wake wa magharibi, nchini Tanzania, bomba litapita karibu na Kahama, Singida, Kondoa hadi Tanga. Nchini Uganda, bomba litakuwa na urefu wa kilomita 296. Nchini Tanzania, bomba litakuwa na urefu wa kilomita 1,149 na litapita katika mikoa 8 na wilaya 24.

h

Takwimu Muhimu

null

1,445km

Bomba la mafuta ghafi

null

216Kbd

kiwango cha mtiririko wa mafuta kwa siku

null

60%

Kuongezeka kwa asilimia ya Uganda na Tanzania wakati wa awamu ya ujenzi

null

3.5 Billion

Uwekezaji wa dola bilioni

null

500,000

vifaa kuagizwa kutoka nje