Machapisho

 • Mpango Kazi wa Uhamishaji Watu na Makazi wa Mkoa wa Geita
  View | Download
 • Mpango Kazi wa Uhamishaji Watu na Makazi Mkoa wa Tabora
  View | Download
 • Mpango Kazi wa Uhamishaji watu na Makazi Mkoa wa Tanga
  View | Download
 • Mpango Kazi wa Uhamishaji Watu na Makazi Mkoa wa Singida
  View | Download
 • Mpango Kazi wa Uhamishaji Watu na Makazi Mkoa wa Manyara
  View | Download
 • Mpango Kazi wa Uhamishaji wa Watu na Makazi Katika Mkoa wa Dodoma
  View | Download
 • Mpango Kazi wa Uhamishaji wa Watu na Makazi Katika Mkoa wa Shinyanga
  View | Download
 • Mpango Kazi wa Uhamishaji wa Watu na Makazi Katika Mkoa wa Kagera
  View | Download
 • Tathmini ya Athari kwa Mazingira na Jamii Tanzania – Muhtasari Rasmi Usio wa Kitaalam
  View | Download
 • MUHTASARI WA TATHMINI YA ATHARI ZA KIMAZINGIRA NA KIJAMII TANZANIA
  View | Download
 • Mpango Kazi wa Uhamishaji Watu na Makazi katika Maeneo ya Kipaumbele
  View | Download
 • Ratiba ya Mradi wa EACOP
  View | Download
 • EACOP Brosha
  View | Download