Kikao Kati ya Total na Wizara ya Nishati – Taarifa ya Mradi wa EACOP