EOI – EALS-TZA-OG-PRC-F-0001 EOI 0006 MOBILE STORAGE SOLUTIONS – TZ – DEADLINE -24 FEB 2022