Tangazo la zabuni ya kutoa huduma za kihandisi za matengenezo na ukaguzi