Tathmini ya Athari kwa Mazingira na Jamii Tanzania – Muhtasari Rasmi Usio wa Kitaalam