MUHTASARI WA TATHMINI YA ATHARI ZA KIMAZINGIRA NA KIJAMII TANZANIA